BG
Попитайте за безплатна оферта
Начало
Дейности
? еализации
? абота
kohtakt

HVAC & Bодопроводни инсталации

Вентилация и климатизация

???????????? ? ?? ?????????? ???????? ?? ?????????????? ??????? ????? ? ???? ??. ??????????????? ??????? ????????? ?????????? ?? ???? ?????? ? ??????? ?????????? ??????. ????? ???? ?????????? ? ?????????? ? ????? ????????? ??????, ?? ?? ?? ???????? ???????? ? ???????. ??????????? ?? ????????????? ??????? ? ???????????? ?? ???? ??????. ? ? ?????????????? ?????? ???????????? ?????????? ??????????? ?????. ?????????? ?????????? ?? ??????????? ? ????????.;;;

1. Вентилационна система C

При вентилационната система C, благодарение на вентилационните отвори в прозорците или стените, вътре навлиза свеж въздух.

Използваният вътрешен въздух се отвежда механично.

2. Вентилационна система D

При вентилационната система D свежият въздух се доставя напълно автоматично. Преди външният въздух да навлезе в жилището, в него се установява приятна температура.

При вентилационната система D разполага също така с пълен байпас. Той гарантира, че при топло време жилището ще бъде вентилирано с относително хладен външен въздух.

3. Вентилационна система E

При вентилационна система E доставката на свеж въздух се гарантира чрез въвеждане на свеж въздух в „сухи“ помещения. Преминаващият въздух се разпределя чрез невидимо и фино преминаване през вратите към различните помещения.

Отвеждането на вентилирания въздух става чрез вграден сензор в контролния модул, който отваря вентила повече или по-малко.

Тази система получава топлина от отведения вентилиран въздух и от външния въздух и може да се използва за генерирането и съхранението на възобновяема енергия.

Тя може да се използва за отопление на помещения с ниска температура и генериране на топла вода за бита.

Предимства на климатизацията

  • Приятна температура в жилището
  • Както охлаждане, така и отопление
  • Идеално за лятото и зимата
  • Комбинация с вентилационна системи и/или термопомпа
 

Поискайте оферта

Кликни тук

Бих искал да получа безплатна оферта за:

Вътрешна мазилка
Външна мазилка
Шприц кит
Сухо строителство
Изолация
Вентилация и климатизация
Санитарна инсталация
Отопление
eлектричество & домотика

Check code -->

Свържете се с нас


Pont West 107
9600 Ronse
+32 56 960 950


Поискайте оферта

privacy policy |
disclaimer |
cookie policy |
cookie instellingen