Ventilácia a klimatizácia

Ventilácia je nevyhnutnosťou pre zdravé ovzdušie vo vašej domácnosti. Ventilačný systém zabezpečuje prívod zdravého vzduchu a odvádza znečistený vzduch. Okrem toho je v dobre izolovaných domoch ventilácia nevyhnutná na zabránenie problémov s vlhkosťou. Inštalácia ventilačného systému je povinná pri novostavbách. Ale aj v starších domoch má ventilácia svoje výhody. Ventiláciu je možné skombinovať aj s klimatizáciou.

Výhody klimatizácie

  • Príjemná teplota v domácnosti
  • Zahŕňa chladenie aj kúrenie
  • Ideálne na leto aj na zimu
  • Možnosť kombinovať s ventilačným systémom a/alebo s tepelným čerpadlom

Druhy ventilácie

Ventilačný systém C

Ventilačný systém C privádza dnu čerstvý vzduch cez prieduchy v oknách alebo stenách.

Použitý vzduch sa zvnútra mechanicky odvetráva.

Ventilačný systém D

Pri ventilačnom systéme D sa prívod čerstvého vzduchu uskutočňuje plne automaticky. Predtým, než sa do domácnosti privedie čerstvý vzduch, sa jeho teplota primerane upraví.

Ventilačný systém D je vybavený aj úplnou obtokovou funkciou. Tá zabezpečuje, že v letnom počasí sa domácnosť chladí podľa pomeru vonkajšieho vzduchu.

Ventilačný systém E

V rámci ventilačného systému E sa čerstvý vzduch privádza do tzv. suchých priestorov. Množstvo vzduchu sa prostredníctvom neviditeľných a nepatrných prieduchov rozdeľuje do rôznych miestností.

Odvádzanie ventilovaného vzduchu prebieha prostredníctvom integrovaného senzora v regulačnom režime, ktorý zväčšuje a zmenšuje otvor riadiacej klapky.

Tento systém odoberá z odpadového ventilovaného vzduchu a z vonkajšieho vzduchu teplo a následne sa využíva na získavanie a akumulovanie trvale udržateľnej energie.

Tá sa potom môže využiť na vykurovanie miestností na nízku teplotu a na ohrievanie sanitárnej teplej vody.

Vypýtajte si cenovú ponuku

Kliknite sem

Chcel by som dostať bezplatnú cenovú ponuku na:

Interiérové omietky
Exteriérové omietky
Striekacie plnenie
Suché stavby
Izolácie
Ventilácia a klimatizácia
Inštalácia sanity
Kúrenie
Elektrická inštalácia
Hrubá stavba

Check code -->

Inštalácia ventilácie a klimatizácie

Kontaktujte nás


Pont West 107
9600 Ronse
+32 56 960 950


Vypýtajte si cenovú ponuku

domov
aktivity
sklic
Kariéra
Kontakt
SK