Izolácie

Približne polovicu spotrebovanej energie v domácnosti predstavuje kúrenie. Teplo uniká oknami, podlahou, dverami, ale predovšetkým krovom a strechou. Riešením je teda izolácia.

Výhody izolácie

  • Nižšie prevádzkové náklady
  • Menšie emisie CO2
  • Prospešné pre životné prostredie
  • Znižuje EER (koeficient energetickej účinnosti)

Druhy izolácie

Strešná izolácia

Sklenená vlna
Kamenná vlna
Izolačné dosky
Možnosť vyhotoviť všetky práce vzduchotesne
Možnosť vyhovenia so sadrokartónovými platňami a s omietkou

Izolácia krovu zvonka

Možnosť vyhotovenia s omietkou alebo s kameňmi priečelia

Izolácia krovu zvnútra

Možnosť umiestnenia izolačných predsunutých stien alebo omietnutia izolačných platní nástennou omietkou

Vždy sa vo svojej obci spýtajte na dostupné dotácie Pred znížením koeficientu energetickej účinnosti si u nás objednajte aj test vzduchotesnosti budovy

Vypýtajte si cenovú ponuku

Kliknite sem

Chcel by som dostať bezplatnú cenovú ponuku na:

Interiérové omietky
Exteriérové omietky
Striekacie plnenie
Suché stavby
Izolácie
Ventilácia a klimatizácia
Inštalácia sanity
Kúrenie
Elektrická inštalácia
Hrubá stavba

Check code -->

Kontaktujte nás


Pont West 107
9600 Ronse
+32 56 960 950


Vypýtajte si cenovú ponuku

domov
aktivity
sklic
Kariéra
Kontakt
SK