Груб строеж

Без съмнение грубият строеж е най-важната фаза при строежа на едно жилище. Като изпълнител на груби строежи ние ще Ви помогнем да реализирате мечтата си. Всички строежи и използваните материали се обсъждат както с клиента, така и с архитекта.

Нашите предимства

  • Необвързваща оферта
  • Кратко време на изчакване
  • Опитни зидари
  • Възможни са различни стилове на строителство
  • Стриктен контрол по време на строежа
  • Възможни комбинации със санитарна инсталация, централно отопление, електричество и отопление

Поискайте оферта

Кликни тук

Бих искал да получа безплатна оферта за:

Вътрешна мазилка
Външна мазилка
Шприц кит
Сухо строителство
Изолация
Вентилация и климатизация
Санитарна инсталация
Отопление
Електричество
Груб строеж

Check code -->

еализации на груб строеж

Свържете се с нас


Pont West 107
9600 Ronse
+32 56 960 950


Поискайте оферта

Начало
Дейности
еализации
абота
kohtakt
BG