Изолация

Около половината от консумираната енергия в дома отива за отопление. Топлината може да излезе от дома през прозорците, пода, вратите, но също така и през фасадата и покрива. Изолацията е решението.

Предимства на изолацията

  • По-ниски разходи за отопление
  • По-ниски емисии CO2
  • Предимства за околната среда
  • От полза за енергоспестяването и вътрешния климат

Видове изолация

Покривна изолация

Стъклена вата
Минерална вата
Изолационни плочи
Възможност за херметично изпълнение
Може да се завърши с гипсокартон и мазилка

Изолация на стените от външната страна

Може да се завърши с мазилка или тухли

Изолация на стените от вътрешната страна

Възможност за поставяне на изолирани допълнителни стени или измазване на изолационни плочи, покрити с мазилка за стени

Informeer steeds bij uw gemeente voor beschikbare premies Bestel ook uw blowertest bij ons voor het verlagen van uw e-peil

Поискайте оферта

Кликни тук

Бих искал да получа безплатна оферта за:

Вътрешна мазилка
Външна мазилка
Шприц кит
Сухо строителство
Изолация
Вентилация и климатизация
Санитарна инсталация
Отопление
Електричество
Груб строеж

Check code -->

еализирани изолации

Свържете се с нас


Pont West 107
9600 Ronse
+32 56 960 950


Поискайте оферта

Начало
Дейности
еализации
абота
kohtakt
BG